Melding

Fiscale zaken

Het (nationale en internationale) belastingstelsel is uiterst dynamisch. Regels en rechtspraak zorgen bijna dagelijks voor verandering en/of vernieuwing van de wetgeving. U als particulier of ondernemer wordt geacht de wet en de spelregels te kennen, maar het is allerminst eenvoudig om steeds te weten wat de fiscale regels zijn en hoe ze moeten worden toegepast. 
 
Bij KSK Tax & Legal Services kennen wij de (veranderende) kaders van de wet- en regelgeving en zien het als een uitdaging om daarbinnen de mogelijkheden te benutten. Wij signaleren de ontwikkelingen en vertalen die naar uw situatie, zien mogelijke problemen en kansen, om uiteindelijk samen met u ook fiscaal tot een optimaal resultaat te komen. 
 
Een greep uit onze fiscale dienstverlening:
 
Algemeen 
 • Opstellen en indienen van belastingaangiften (alle soorten).
 • Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Geven van een Second Opinion.
 • Begeleiden van belastingcontroles.
 • Begeleiden van bedrijfsoverdrachten, fusies en splitsingen.
 • Betwisten van fiscale aansprakelijkstellingen (inleners- en ketenaansprakelijkheid).
 • Uitvoeren van due diligence opdrachten.
BTW
 • Beantwoorden van reguliere BTW vragen.
 • Uitvoeren van health-checks om te zien of er mogelijkheden zijn om BTW te besparen dan wel om risico’s te signaleren.
Inkomstenbelasting
 • Advisering inzake salarissplitsing.
 • Advisering van Expats  – waaronder:
  • beoordeling van de inkomstenbelasting- en sociale zekerheidspositie.
  • aanvragen van 30% regeling.
  • aanvragen sociale zekerheidsverklaringen (A1 verklaring, certificate of coverage en vrijwillige volks- en werknemersverzekeringen).
  • hypotax en tax equalisatie berekeningen opstellen.
  • begeleiding bij aanvragen BSN /sofinummer.
 • Aanvragen VAR voor ZZP’ers en DGA’s.
Loonheffingen 
 • Implementatie van fiscale regelingen, zoals de werkkostenregeling. 
 • Opstellen van op maat gesneden Mobiliteitsregelingen: uitzendregelingen, reiskostenregelingen, auto van de zaak, etc.
 • Opstellen en begeleiding bij de implementatie van aandelen(optie)plannen etc.
 • Fiscaal optimaliseren van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en contracten.
 • Begeleiding bij het opstellen van een Tax Control Framework.
 • Uitvoeren van risico-onderzoeken om de risico’s op het gebied van de loonbelasting en sociale verzekeringen in kaart te brengen.
 • Uitvoeren van een “opportunity scan” om besparingen op het gebied van de loonbelasting en sociale verzekeringen te realiseren.
 • Beoordeling fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties.
 • Beoordeling van de op de werkgever drukkende sociale zekerheidslasten.
Lokale heffingen
 • Advisering rondom:
  • Gemeentelijke heffingen.
  • Wet WOZ.
  • Waterschapsheffingen.
  • Milieuheffingen.
Vennootschapsbelasting
 • Beantwoorden van reguliere VPB vragen.
 • Optimalisering ondernemingsstructuur en herstructurering ondernemingen.
 • Ondersteuning bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.