Melding

KSK Tax & Legal Services hanteert scherp concurrerende tarieven.

KSK Tax & Legal Services hanteert scherp concurrerende tarieven.

Afhankelijk van de type opdracht, de omstandigheden waaronder de werkzaamheden gaan plaatsvinden en de complexiteit van de werkzaamheden zal het uurtarief variëren tussen de €125 en € 200 per uur (ex BTW). 

Naast het uurtarief brengen we ook de kosten in rekening die wij in uw zaak aan derden moeten betalen, zoals griffierecht, kosten deurwaarder en andere instanties. Ook brengen wij onze reistijd (slechts de heenreis) in rekening.

Wij brengen verder geen andere onkosten (reiskosten, kantoorkosten etc.) in rekening. Waar mogelijk geven wij u vooraf een indicatie van de door u te betalen fee/honorarium.

Daarnaast is het binnen KSK Tax & Legal Services  bespreekbaar om voor een specifieke opdracht een vaste prijsafspraak te maken. Ook kunnen wij bepaalde opdrachten zoals de “Smart Opportunity Scan” geheel of gedeeltelijk op “no cure-no pay” basis aanbieden. 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van KSK Tax & Legal Services van toepassing.