Melding

Juridische Zaken

Juridische Zaken

Bij KSK Tax & Legal Services kunt u erop rekenen dat wij met veel toewijding u op een persoonlijke en gedegen wijze zullen voorzien van hoogwaardig juridisch advies. Wij zullen zorg dragen voor het oplossen dan wel voorkomen van juridische problemen en geschillen. Door vooraf situaties vast te leggen waarbij de (emotionele en) praktische kant niet uit het oog wordt verloren, kunnen wij veel narigheid voorkomen. 
 
Vanwege de multidisciplinaire dienstverlening (tax & legal) kunnen wij de complexiteit van uw projecten volledig doorgronden en u zaken op een goede en praktische manier regelen.
 
Een greep uit onze juridische dienstverlening:
 
Arbeidsrecht / Sociaal zekerheidsrecht
 • Opstellen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en contracten.
 • Advisering en ondersteuning in arbeidsrechtelijke geschillen. 
 • Het maken van afspraken over beëindigingsvergoedingen. 
 • Het aantekenen van bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van het UWV/SVB aangaande de WIA, WW, ZW en WWB.
Contractenrecht (verbintenissenrecht)
 • Het opstellen van algemene voorwaarden.
 • Het opstellen van contracten (o.a. samenwerkingsovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc.).
 • Het beoordelen van uw contracten en algemene voorwaarden of die van uw contractspartner.
 • Het verlenen van bijstand wanneer de nakoming van de overeenkomst of de uitleg ervan een punt van geschil vormt.
 • Advisering betreffende het beëindigen van overeenkomsten.
 • Het voeren van contractonderhandelingen.
Huurrecht
 • Advisering inzake huur van woonruimte en bedrijfsruimte (winkelruimte, kantoren e.d.).
Ondernemingsrecht
 • Advisering over vennootschapsstructuren.
 • Het adviseren en begeleiden van (bestuurders van) stichtingen en verenigingen.
 • Het opstellen en wijzigen van statuten, etc.