Melding

12okt2017

REGEERAKKOORD

De Belangrijkste Fiscale plannen uit het regeerakkoord in een notendop:

  Inkomstenbelasting

 • Vanaf 2019 invoering tweeschijvenstelsel met basistarief van 36,93% en toptarief van 49,5%.
 • In 2018 wordt de hoogte van de eerste schijf bevroren; de tweede schijf start bij € 68.507 . 
 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd.
 • De regeling ‘geen of beperkte eigenwoningschuld' (Wet Hillen) wordt de komende 30 jaar stapsgewijs afgebouwd.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het basistarief.
 • Box 2-tarief wordt verhoogd
  • In 2020 27,3 %
  • In 2021 28,5%
 • Het heffingvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000 per persoon.
  • Een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt.
 • De Wet DBA wordt vervangen.
Loonbelasting
 • Het pensioenstelsel gaat op de schop
 • De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt van acht naar vijf jaar.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 1.500 naar € 1.700.
Vennootschapsbelasting
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • Het VPB-tarief gaat vanaf 2021 in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21%.
 • De schijfgrens in de VPB  blijft € 200.000.
 • De grondslag van de VPB wordt verbreed.
  • De aftrekbaarheid van rente van vreemd vermogen wordt beperkt.
 • Voor banken en verzekeraars komt er een thin cap rule die renteaftrek over vreemd vermogen beperkt
  • boven 92% van het commerciële balanstotaal.
 • De afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de VPB wordt beperkt
 • Het effectief tarief van de innovatiebox gaat van 5% naar 7%.
 • De voorwaartse verrekening van verliezen in de VPB wordt beperkt tot zes jaar.
 • Om belastingontwijking aan te pakken pleit het kabinet voor het opstellen van een zwarte lijst
 • Invoering van een bronbelasting op rente en royalty's op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen (low tax jurisdictions).
Omzetbelasting
 •     Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%.
 
Nu afwachten wat de oppositie gaat doen.