Melding

16okt2017

No cure No pay

Laat op "No cure No pay basis” uw beschikking WHK en sectorindeling controleren!!!

De beschikking WHK van de belastingdienst ligt binnenkort weer bij u in de bus!

De belastingdienst start medio november 2017 namelijk weer met het versturen van de beschikkingen Werkhervattingskas (Whk) 2018. Het is om 2 redenen belangrijk om deze beschikking(en) en achterliggende stukken goed te (laten) controleren.

Premie WHK
Op de eerste plaats omdat op de beschikking de nieuwe premie voor de werkhervattingskas (WHK) is vastgesteld die u in 2018 aan de belastingdienst dient te betalen.
Vanwege de modernisering van de ziektewet bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) vanaf 2014 uit drie premiecomponenten:

  • een gedifferentieerde premie WGA-vast,
  • een gedifferentieerde premie WGA-flex en
  • een gedifferentieerde premie ZW-flex.
 
Per 1 januari 2017 zijn de componenten WGA-vast en WGA-flex overigens samengevoegd.
 
De hoogte van de premie is afhankelijk van diverse factoren en onze ervaring is dat de belastingdienst (en meer specifiek het UWV die de complexe berekeningen maakt) regelmatig kostbare fouten maakt in de berekening (onder meer in de toerekening van uitkeringen). Aangezien de premie uit meerdere componenten bestaat is de kans op fouten nog groter geworden.

Een onterecht toegerekende uitkering kan u veel geld kosten. In het slechtste geval maximaal 12 jaar aan hogere premies.

Let op!: Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking dient bezwaar aangetekend te worden tegen de berekening.
                                             
Sectorindeling
Op de tweede plaats ziet u op de beschikking de sector waar u bent ingedeeld voor de heffing van de van de sectorafhankelijke WW-premie (en WHK-premie).

Deze sectorindeling wordt bij de start van de onderneming door de belastingdienst vastgesteld. Dit gebeurd veelal op basis van de beknopt omschreven activiteiten, zoals die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. Dit is vaak te summier om de activiteiten goed te beoordelen en tot een juiste sectorindeling te komen. Een foute indeling is dan ook zo gemaakt, met alle gevolgen van dien. De premie kan namelijk per sector aanzienlijk verschillen. Zo is de laagste sectorafhankelijke premie 0,00% en de hoogste premie 12,38% in 2017.

Ook na de start van de onderneming kunnen zich allerlei situaties (zoals wijziging bedrijfsactiviteiten, fusie, splitsing etc.) voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de sectorindeling. Werkgevers zijn verplicht zelf te controleren of de sectorindeling correct is en dienen wijzigingen te melden bij de Belastingdienst. Bij een controle van de belastingdienst kan dit zelfs tot naheffingen leiden.
Verder is het onder voorwaarden ook mogelijk (na een verzoekprocedure bij de belastingdienst) om ingedeeld te worden in een “voordeligere” sector.  

Voorstel
Bij KSK Tax & Legal Services beschikken wij over de kennis en expertise om de beschikkingen Whk (en de achterliggende stukken) op een efficiënte en effectieve wijze te controleren en beoordelen. Om die reden zijn wij ook bereid om deze werkzaamheden op “no cure no pay” basis voor u uit te voeren. U betaalt ons dus pas als we ook resultaat boeken. Baat het niet dan schaadt het in ieder geval niet.

Interesse in een “No Cure – No Pay” onderzoek neem dan contact op met KSK Tax & Legal Services of stuur snel een kopie van de WHK beschikking(en) naar info@ksk-tls.nl en wij nemen zelf contact met u op over het proces rondom de beoordeling van de WHK premie en sector indeling.
 
*Het grootste risico is er niet over nadenken*
 
NB: Het aantal ingecalculeerde opdrachten op “no cure no pay” basis is beperkt – neem zo snel mogelijk contact op.